Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Zarząd Stowarzyszenia LGD Powiatu Wielickiego na podstawie wniosków płynących
z dotychczas przeprowadzonych naborów podjął decyzję o przystąpieniu do aktualizacji
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność.


W ramach aktualizacji Zarząd LGD uruchomia proces zbierania propozycji zmian.
Wnioski w sprawie zmian zapisów w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez
Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego na lata 2014-
2020 (LSR) mogą zgłaszać: członkowie LGD, organy LGD, przedsiębiorcy, organizacje
społeczne działające na terenie obszaru LGD „Powiat Wielicki” oraz mieszkańcy obszaru
LGD. W tym celu udostępniony poniżej zostaje oficjalny formularz na którym można
zgłaszać swoje propozycje.

Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 23 lutego 2024 r. drogą elektroniczną
na adres: biuro@
lgdpowiatwielicki.eu, wpisując w tytule maila: „Konsultacje społeczne
LSR”, lub przesłać listownie na adres Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu
Wielickiego, ul. Henryka Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczka, z dopiskiem „Konsultacje
społeczne LSR”, lub złożyć osobiście pod w/w adresem w godzinach pracy biura
tj.
od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.


Uwagi i propozycje zmian będą przyjmowane wyłącznie na udostępnionym formularzu

Zapraszamy do składania uwag i propozycji w ramach aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanej przez społeczność.

 

 

Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej LGD Powiatu Wielickiego odbywa się w ramach dofinansowania działalności bieżącej.