Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Informuję, że w związku z wpłynięciem do Biura LGD protestu wnioskodawcy z naboru IV/2023 posiedzenie  Rady
w sprawie wyrażenia weryfikacji protestu odbędzie się w dniu 16 stycznia 2024 roku tj. wtorek o godzinie  17:00
w Wieliczce w biurze Stowarzyszenia ul. H. Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczka


Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad, przywitanie Członków i stwierdzenie quorum.
  2. Wybór Sekretarza zebrania.
  3. Przedstawienie porządku zebrania.
  4. Podpisanie deklaracji bezstronności oraz wyłączenia z oceny.
  5. Przedstawienie i omówienie protestu dotyczącego wniosku nr LGDPW/2023/IV/3
  6. Podjęcie decyzji w sprawie protestu dotyczącego wniosku nr LGDPW/2023/IV/3
  7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad.

   Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kościółek

Utrzymanie i prowadzenie strony internetowej LGD Powiatu Wielickiego odbywa się w ramach dofinansowania działalności bieżącej.